Instytucja: 

WRZEŚNIA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez WRZEŚNIA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 18.07.2018 11:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o18.07.2018 12:10

 • Odpowiedź na informację publiczną z dnia 18 lipca 2018 r. przez WRZEŚNIA

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłanej drogą e-mailową dnia 18 lipca 2018 roku informuję, że w Gminie Września prowadzone są media w postaci biuletynu informacyjnego “Wieści z Ratusza”.
  Tygodnik jest zrejestrowany w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem RPR 372. Biuletyn dostępny jest na stronie Miasta i Gminy we Wrześni pod linkiem: https://www.wrzesnia.pl/strona-9-Informator_gminny_Wiesci_z_Ratusza.html
  W załączeniu do niniejszej odpowiedzi załączono 5 ostatnich numerów w formie pdf.
  Ponadto po analizie treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie “wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi w 2018 roku” stwierdzam, że zakres wnioskowanej informacji obejmuje obowiązek przetworzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Biorąc pod uwagę powszechną opinię wyrażaną przez sądy administracyjne dla właściwego rozstrzygnięcia wniosku wymagającego przetworzenia informacji publicznej, podmiot zobowiązany powinien wezwać wnioskodawcę do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, by dokonywać wnioskowanego przetworzenia.
  Wzywam do wykazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w jakim zakresie występuje szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych. W razie braku odpowiedzi we wskazanym terminie podmiot zobowiązany samodzielnie dokona oceny, czy w sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia wnioskowanych informacji publicznych.

  Naczelny Sąd Administracyjny wyraził stanowisko, zgodnie z którym „wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego” (wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r., I OSK 2111/13, LEX nr 1477545).

  Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam Wnioskodawcę, że w części dotyczącej informacji przetworzonej wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku, wskazując dzień 31.08.2018r.

  Z poważaniem

  Anna Olkowska

  Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

  Załączniki

  • nr_25_z_dnia_21_czerwca_2018_r..pdf
  • nr_26_z_dnia_28_czerwca_2018_r..pdf
  • nr_27_z_dnia_5_lipca_2018_r..pdf
  • nr_28_z_dnia_12_lipca_2018_r..pdf
  • nr_29_z_dnia_19_lipca_2018_r..pdf
 • Odpowiedź na informację publiczną z dnia 18 lipca 2018 roku przez WRZEŚNIA

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłanej drogą e-mailową dnia 18 lipca 2018 roku, w nawiązaniu do częściowo udzielonej odpowiedzi na informację publiczną z dnia 24 lipca 2018 roku, informuję, iż na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję Gmina Września poniosła następujące wydatki:
  1. W roku 2015 – około 18 000,00 zł.
  2. W roku 2016 – około 13 000,00 zł.
  3. W roku 2017 – około 40 000,00 zł.
  4. W roku 2018 na dnia udzielenia odpowiedzi – około 16 000, 00 zł.

  Z poważaniem
  Anna Olkowska
  Urząd Miasta i Gminy we Wrześni