'

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez RADOSZYCE

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: gmina@radoszyce.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Data: 2018-07-18 11:40

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez RADOSZYCE

  Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
  Radoszyce, dn. 25.07.2018 r.
  ul. Żeromskiego 28
  26-230
  Radoszyce

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Zgodnie z art. 13 ust.1 art.14 ust. 1 Ustawy z dnia 19.07.2018 o
  dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.0.1330) odpowiadając
  na Państwa wniosek zawarty w treści e-maila z dnia 18 lipca 2018 r.
  informuję:
  Ad 1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
  wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
  samorządowej osobie prawnej(np. w spółce należącej do gminy), prowadzone
  są media? – Tak
  Ad 2. wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
  radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
  osoby prawnej gminy – Biuletyn „Echo Radoszyc”, Urząd Miasta i Gminy w
  Radoszycach
  Ad 3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie -
  http://www.radoszyce.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=174&strona=1
  Ad 4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
  informację czy jest on zarejestrowany w sądzie – Nie
  Ad 5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
  przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
  formacie pdf – w załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów
  Ad 6. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku –
  wydatki na publikację artykułów promujących projekty realizowane przy
  wsparciu z środków UE, artykułów sponsorowanych typu: życzenia
  okolicznościowe, plakaty, zaproszenia na wydarzenia kulturalne na
  terenie gminy, materiały dedykowane lub innego typu promocję wynosiły
  odpowiedni w latach: 2015 r. – 16566,42 zł, 2016 r. – 15703,94 zł, 2017
  r. - 24631,23 zł, 2018 r. – 5727,62 zł. Celem uzupełnienia informuję, iż
  w ostatnich latach liczba wydarzeń kulturalnych, inicjatyw na terenie
  gminy wzrosła trzykrotnie w stosunku do lat ubiegłych. Zgodnie ze
  sprawozdaniem z realizacji budżetu w latach 2010 - 2014 wydatki w w/w
  zakresie wynosiły odpowiedni 420792,51 zł.

  Agnieszka Pikuła
  Kierownik Referatu Promocji i Spraw Społecznych

  Załączniki