'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SĘDZISZÓW

  Witam!

  List na adres "um@sedziszow.pl" datowany środa, 18 lipca 2018 (11:40:36),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  um@sedziszow.pl odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
  Delivered-To: um@sedziszow.pl
  Received: from srv.zetohosting.pl
  by srv.zetohosting.pl (Dovecot) with LMTP id ZQ2BIdwKT1vhMQAATjFlow
  for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:39 +0200
  Return-path: <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
  Received: from mail by srv.zetohosting.pl with spam-scanned (Exim 4.87)
  (envelope-from <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
  id 1ffiwo-0003d7-7d
  for um@sedziszow.pl; Wed, 18 Jul 2018 11:40:39 +0200
  X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.1 (2015-04-28) on srv.zetohosting.pl
  X-Spam-Level:
  X-Spam-Status: No, score=0.4 required=5.0 tests=BAYES_00,DKIM_SIGNED,
  DKIM_VALID,HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS,HTML_IMAGE_ONLY_28,HTML_MESSAGE,
  RCVD_IN_DNSWL_NONE,SPF_SOFTFAIL,T_REMOTE_IMAGE autolearn=no
  autolearn_force=no version=3.4.1
  Received: from proof.zetorzeszow.pl ([91.192.164.4])
  by srv.zetohosting.pl with esmtp (Exim 4.87)
  (envelope-from <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
  id 1ffiwo-0003d2-5v
  for um@sedziszow.pl; Wed, 18 Jul 2018 11:40:38 +0200
  Received: from pps.filterd (proof.zetorzeszow.pl [127.0.0.1])
  by proof.zetorzeszow.pl (8.15.0.59/8.15.0.59) with SMTP id w6I9a5C4021883
  for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:38 +0200
  Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by proof.zetorzeszow.pl with ESMTP id 2jw3e7pej3-1
  for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:37 +0200
  Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 41VsZs25PVz6QGBT
  for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 09:40:37 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
  s=emaillabs; t=1531906837; bh=equOMG6Agw/nR3stHtmPlv2v1HM=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=GYeuyYVfeyRhOEPWOBpsUjQg+SoCSARbel2TyYEUSz7as/t5eGPcvsvZa6/UWIoZE
  oqn1Vp+14iejhc/fopWhSJhJC97tJRxVCc2HiL23I4DagwMf13i5vfAX/2BsGvDS3x
  sgFpVzHEJNjZwUbJFmoigThUVSloBTjqTatVX0YM=
  Received: from localhost (localhost [IPv6:::1])
  by urszula.ptr.jawne.info.pl (SMTP) with ESMTP id D51879DCA9
  for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:36 +0200 (CEST)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============3603096492144035278=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacje_publiczn=C4=85?=

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8873@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW

  Witam!
  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną w załączeniu przesyłam pismo
  przewodnie wraz z egzemplarzem Nr 1(114)2019 naszej gazety. Natomiast kolejne
  numery prześlę w kolejnych czterech e-mailach. Proszę o przesłanie
  potwierdzenia otrzymania każdego z e-maili.


  _\--
  Pozdrowienia,
  Katarzyna Siwiec

  Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
  Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
  1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
  Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
  2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
  _[iod@czi24.pl](D:\\ksiwiec\\Desktop\\iod@czi24.pl) _
  3\. Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
  _<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW  Witam!
  W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 2(115)2019 naszej gazety. Proszę o
  potwierdzenie otrzymania e-maila.

  _\--
  Pozdrowienia,
  Katarzyna Siwiec

  Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
  04.05.2016) informuję, że:
  1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
  Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
  2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
  _[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
  3\. Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
  _<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW

  Witam!
  W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 3(116)2019 naszej gazety. Proszę o
  potwierdzenie otrzymania e-maila.

  _\--
  Pozdrowienia,
  Katarzyna Siwiec

  Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
  04.05.2016) informuję, że:
  1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
  Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
  2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
  _[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
  3\. Wi ęcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
  _<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>  _\--
  Pozdrowienia,
  Katarzyna Siwiec

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW

  Witam!
  W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 5(113)2018 naszej gazety. Proszę o
  potwierdzenie otrzymania e-maila.

  _\--
  Pozdrowienia,
  Katarzyna Siwiec

  Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
  04.05.2016) informuję, że:
  1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
  Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
  2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
  _[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
  3\. Wi ęcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
  _<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW

  Witam!
  W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 4(112)2018 naszej gazety. Proszę o
  potwierdzenie otrzymania e-maila.

  _\--
  Pozdrowienia,
  Katarzyna Siwiec

  Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
  04.05.2016) informuję, że:
  1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
  Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
  2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
  _[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
  3\. Wi ęcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
  _<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

  Załączniki

 • Re: odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Potwierdzam otrzymanie wszystkich maili z numerami gazety. Pozdrawiam, Katarzyna Batko

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SĘDZISZÓW

  Witam!

  List na adres "um@sedziszow.pl" datowany poniedziałek, 22 lipca 2019 (20:08:00),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  um@sedziszow.pl odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.1e5f330f3d2cd2d6f9deee705eff6bd0.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
  Delivered-To: um@sedziszow.pl
  Received: from srv.zetohosting.pl
  by srv.zetohosting.pl (Dovecot) with LMTP id 7TxYC0/7NV0wYAAATjFlow
  for <um@sedziszow.pl>; Mon, 22 Jul 2019 20:08:04 +0200
  Return-path: <el.1e5f330f3d2cd2d6f9deee705eff6bd0.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
  Received: from mail by srv.zetohosting.pl with spam-scanned (Exim 4.87)
  (envelope-from <el.1e5f330f3d2cd2d6f9deee705eff6bd0.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
  id 1hpcjC-0006SK-Io
  for um@sedziszow.pl; Mon, 22 Jul 2019 20:08:04 +0200
  X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.1 (2015-04-28) on srv.zetohosting.pl
  X-Spam-Level:
  X-Spam-Status: No, score=0.4 required=5.0 tests=BAYES_00,DKIM_SIGNED,
  DKIM_VALID,HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS,HTML_IMAGE_ONLY_28,HTML_MESSAGE,
  RCVD_IN_DNSWL_NONE,SPF_HELO_NONE,SPF_SOFTFAIL,T_REMOTE_IMAGE autolearn=no
  autolearn_force=no version=3.4.1
  Received: from proof.zetorzeszow.pl ([91.192.164.4])
  by srv.zetohosting.pl with esmtps (TLSv1.2:AES256-SHA:256)
  (Exim 4.87)
  (envelope-from <el.1e5f330f3d2cd2d6f9deee705eff6bd0.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
  id 1hpcjC-0006SG-GP
  for um@sedziszow.pl; Mon, 22 Jul 2019 20:08:02 +0200
  Received: from pps.filterd (proof.zetorzeszow.pl [127.0.0.1])
  by proof.zetorzeszow.pl (8.15.0.59/8.15.0.59) with SMTP id x6MI74tC008340
  for <um@sedziszow.pl>; Mon, 22 Jul 2019 20:08:02 +0200
  Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by proof.zetorzeszow.pl with ESMTP id 2tm0sx69xc-1
  (version=TLSv1/SSLv3 cipher=AES256-SHA bits=256 verify=NOT)
  for <um@sedziszow.pl>; Mon, 22 Jul 2019 20:08:01 +0200
  Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 45sqN070FyzF9ts7
  for <um@sedziszow.pl>; Mon, 22 Jul 2019 18:08:00 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
  s=emaillabs; t=1563818881; bh=EFyABOg7papS4t32svfQwdB/0Rw=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=FUt5KUs2JUM6I14l9kALtmqYhU+CP0Fi3hkeJX+IBxbo2emhV66cxDkYCgvf6+9ql
  lAqyzRcO/SifC9Jp1e9aR/oxxLyFvNXWv5TNe8r3hXyWNnOTH+ORKrZEljTvh2sXK7
  H8+FP1CaLc8N3YKfR3028qEbRFJtdyW9PT1l/93Q=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 825611F47E
  for <um@sedziszow.pl>; Mon, 22 Jul 2019 20:08:00 +0200 (CEST)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============3705968666578453271=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacje_publiczn=C4=85?=