Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SKALBMIERZ

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@skalbmierz.eu
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:40

  odczytano w dniu 2018-07-18 11:47.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Skalbmierz przez SKALBMIERZ

  W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji
  publicznej z dnia 18 lipca 2018 roku Gmina Skalbmierz informuje:

  - W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu prowadzone są media.

  - W w/w jednostce prowadzone jest kino społecznościowe "Kino za Rogiem".
  Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie kina jest Miejsko Gminny Ośrodek
  Kultury w Skalbmierzu.

  Link:
  http://www.kinozarogiem.pl/nasze-kina/283/kino-za-rogiem-w-skalbmierzu.

  -Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

  - Wydatki na promocję Gminy wyniosły:

  Rok 2015 - 17588,83 zł

  Rok 2016 - 20515,14 zł

  Rok 2017 - 101772,89 zł

  Rok 2018 do chwili udzielenia odpowiedzi 64228,62 zł.

  Serdecznie pozdrawiam Piotr Szota

  Tel. 41 3529085