Instytucja: 

SKARŻYSKO-KOŚCIELNE

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-07-18 11:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-07-18 11:52

 • Uszczegółowienie wniosku o informację publiczną - Gmina Skarżysko Kościelne przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE

  Dzień Dobry

  Prosimy o uszczegółowienie dotyczące informacji:

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016,2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Czy chodzi tylko o wydatki gminy na ogłoszenia promujące gminę czy również
  np. ogłoszenia w prasie o przetargach, konkursach na wolne stanowiska i na
  realizację zadań konkursowych gminy, ogłoszenia o realizacji projektów, o
  sprzedaży działek, itp., wynikających z przepisów prawa.

  artykuły sponsorowane - jakie artykuły,

  materiały dedykowane- jakie,

  lub innego typu promocję - jaką.

  Czy innego typu promocja - to np. wydatki na redagowanie i wydawanie gazetki
  gminnej, zakup gadżetów i innych z logo Gminy. Zakup nagród na zawody,
  konkursy itp. Koszty organizowanych festynów gminnych i uroczystości
  okolicznościowych.

  Jednocześnie rozumiemy, że wydatki mają dotyczyć tylko Urzędu Gminy, bez
  jej jednostek organizacyjnych. Urząd Gminy nie posiada danych
  szczegółowych jednostek.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE

  Dzień dobry

  Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym w odpowiedzi
  na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej przesyła w załączeniu żądane informacje

  Z poważaniem
  Z-ca Kierownika USC
  U.Suwara

  Załączniki

  • odpowiedź_informacja_publiczna.pdf