Instytucja: 

CHOCEŃ

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez CHOCEŃ

  Witam,

  Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.) przesyłam treść pytań wraz z informacjami zawartymi we wniosku z dnia 16.07.2018 r.

  Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Odpowiedź: Tak Urząd Gminy w Choceniu prowadzi media.

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Odpowiedź: Urząd Gminy w Choceniu prowadzi biuletyn o charakterze informacyjno-kultutlarno-edukacyjno-sportowym.

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Odpowiedź: Media są dostępne w internecie na stronie internetowej Gminy Choceń. Urząd Gminy w Choceniu prowadzi biuletyn o nazwie: Wiadomości Choceńskie https://www.chocen.pl/informator/wiadomosci-chocenskie.html nazywane zwyczajowo „gazetką”.

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Odpowiedź: Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Odpowiedź: Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Odpowiedź: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.) Gmina Choceń informuje, że informacja publiczna nie może być udostępniona w pełnym zakresie w terminie określonym w ust. 1, ww. ustawy. Powodem, którym informacja nie może zostać podana wynika z charakteru pytania, jak również podziału informacji na poszczególne lata wynikających z wniosku. W związku z powyższym informacja w przedmiotowym pytaniu zostanie przesłana w terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  pozdrawiam,

  Kamil Klejba
  specjalista d/s inwestycji i promocji

  Gmina Choceń
  ul. Sikorskiego 12
  87-850 Choceń
  bezpośredni kontakt: {{ email }} mailto:{{ email }} tel: 663 120 538

  ZAPRASZAMhttp://www.chocen.pl