Instytucja: 

BOLESZKOWICE

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez BOLESZKOWICE

  Dzień Dobry,

  Poniżej odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Odp. Tak,

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Odp. Biuletyn Samorządowy Gminy Boleszkowice „Jesteśmy Razem” prowadzony przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Boleszkowicach, który jest jednym z elementów miesięcznika informacyjnego „Pomyśle Flesz” którego Wydawcą jest „Media Zachód”, Redaktor Naczelny - Pan Bartosz Gajewski,

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Odp.

  Biuletyn ukazuje się tylko w wersji papierowej,

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  Odp.

  Gmina nie prowadzi dziennika oraz czasopisma,

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Odp.

  Pięć ostatnich numerów Biuletynu Samorządowego Gminy Boleszkowice „Jesteśmy Razem” ze względu na wielkość pliku, zostanie do Państwa przesłana w trzech kolejnych mailach,

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Odp.

  Wydatki Gminy Boleszkowice na promocję w poszczególnych latach:

  2015r. - 25682,43 zł

  2016r. - 54016,54 zł

  2017r. – 26784,11 zł

  2018r. – 16529,15 zł

  Wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach związanych z wydawaniem w/w biuletynu:

  2015r. - 0 zł

  2016r. - 4000,00 zł

  2017r. - 8300,00 zł

  2018r. - 5200,00 zł

  Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Pozdrawiam

  Krzysztof Fira

  Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

  Gmina Boleszkowice

  Załączniki

  • image001.png
 • Biuletyn - Gmina Boleszkowice nr 1 i 2 przez BOLESZKOWICE

  Pozdrawiam

  Krzysztof Fira

  Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

  Gmina Boleszkowice

  Załączniki

  • image001_S3NnreQ.png
  • Biuletyn_1.pdf
  • Biuletyn_2.pdf
 • Biuletyn - Gmina Boleszkowice nr 3 i 4 przez BOLESZKOWICE

  Pozdrawiam

  Krzysztof Fira

  Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

  Gmina Boleszkowice

  Załączniki

  • image001_1sZu3QE.png
  • Biuletyn_3.pdf
  • Biuletyn_4.pdf
 • Biuletyn - Gmina Boleszkowice nr 5 i 6 przez BOLESZKOWICE

  Pozdrawiam

  Krzysztof Fira

  Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

  Gmina Boleszkowice

  Załączniki

  • image001_QPDmc49.png
  • Biuletyn_5.pdf
  • Biuletyn_6.pdf