Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną przez CHOCIWEL

  Dzień dobry,

  W zakresie - czy w urzędzie gminy (miejski/miasta), w którymś z jego
  wydziałów, jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
  samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
  prowadzone są media?

  Tak, prowadzona jest gazeta, w formie papierowej - Chociwelski
  Informator Samorządowy

  Pozdrawiam,

  --
  Daniel Wieczorkiewicz
  dwieczorkiewicz@chociwel.pl

  Inspektor ds. sportu i rekreacji
  Urząd Miejski w Chociwlu
  ul. Armii Krajowej 52
  73-120 Chociwel

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • odpowiedz nazłozony wniosek o udostępnienie informacji z dnia 18.07.2018 r Gmina Chociwel przez CHOCIWEL

  Odpowiedz na pkt. dotyczący informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia
  ,materiały promocyjne itp.

  Gmina wydatkowała środki na ogłoszenia w prasie za lata 2015-do 10.07
  2018 kwotę 12.858,96zl.
  Wydatki poniesione na promocję gminy,w tym min. organizacja imprez,
  zakup materiałów reklamujących gminę , promocyjnych i publikacji
  (książka , broszury )- za lata wskazane powyżej wyniosły łącznie 70
  553,12 zł.
  Na publikację informatora gminnego za w/w lata wydatkowano środki w
  kwocie 22 657,-zł.
  Informacji udzieliła Janina Sarnecka