'

Instytucja: GRYFICE

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez GRYFICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gryfice.eu.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek uip WOA.1431.56.2018.LK przez GRYFICE

  Gryfice, dnia 01.08.2018r.

  WOA.1431.56.2018.LK

  *Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć
  Bartosz Wilk - **Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  *

  Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) w odpowiedzi na
  wniosekz dnia 18.07.2018 r. uprzejmie informuję:

  _*Pytania:*_

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  _*Odpowiedź:*_ W strukturach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w
  Gryficach i jednostek organizacyjnych Gminy Gryfice, nie ma przypisanych
  zadań związanych z prowadzeniem mediów tj. radia, telewizji, gazety oraz
  wydawaniem dzienników lub czasopism.

  _*Pytani*__*e*__*:*_
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:

  _*Odpowiedź:*_

  *Lp.*

  *Rok*

  *Kwota (zł)*

  1

  2015

  16 616,55

  2

  2016

  10 793,51

  3

  2017

  9 613,19

  4

  2018

  5 229,00

  Skan odpowiedzi w załączeniu.

  /Sporządziła: Luiza Kowalska/

  *Luiza Kowalska
  Urząd Miejski w Gryficach*
  Pl. Zwycięstwa 37
  72-300 Gryfice
  Tel. 91 38 53 224

  Załączniki