Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOŁBASKOWO

  W odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, niniejszym przesyłam stosowne informacje:

  Ad. 1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Odp.: Tak, w Urzędzie Gminy Kołbaskowo jest redagowany miesięcznik Aktualności, za skład i druk odpowiada redaktor naczelny. Jednocześnie ww. osoba odpowiada za bieżącą obsługę portali społecznościowych. Administrowanie stroną internetową Urzędu zostało zlecone na zewnątrz.

  Ad. 2. jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Odp.: Gmina wydaje miesięcznik „Aktualności”, Gmina jest również obecna na portalach społecznościowych, prowadzona jest oficjalna strona internetowa Urzędu. Gmina posiada również tzw. powiadamianie mieszkańców SMS aplikacja nazywa się BLISKO i jest bezpłatna. Mieszkańcy są informowani o bieżących sprawach związanych z działalnością Urzędu i jednostek podległych. Usługa została zlecona firmie zewnętrznej.

  ad. A) prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Odp.: <http://www.kolbaskowo.pl> www.kolbaskowo.pl (http://www.kolbaskowo.pl/index.php/aktualnosci-gminy-kolbaskowo/biuletyn-samorzadowy-aktualnosci-gminy-kolbaskowo), aplikację BLISKO można pobrać z przedmiotowej strony, Facebook, Twitter.

  ad. B) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Odp.: Tak

  ad. C) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Odp.: Wszystkie numery miesięcznika „Aktualności” są dostępne na ww. stronie internetowej www.kolbaskowo .pl <http://www.kolbaskowo.pl> www.kolbaskowo.pl (http://www.kolbaskowo.pl/index.php/aktualnosci-gminy-kolbaskowo/biuletyn-samorzadowy-aktualnosci-gminy-kolbaskowo)

  Ad. 3. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Odp.:

  2015 r. – 182.989,62 zł

  2016 r. – 364.446,76 zł

  2017 r. – 241.904,82 zł

  2018 r. – 110.274,15 zł

  Sekretarz Gminy Kołbaskowo

  Janusz Kwidziński