Instytucja: 

KOŁOBRZEG

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Gmina Kołobrzeg dot wniosku o udzielenie informacji z dnai 18.07.2018 przez KOŁOBRZEG

  W odpowiedzi na państwa zapytanie

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
  informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
  radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
  osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
  jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
  zgodnie z zasadami reprezentacji

  Dla ułatwienia linki zawarte w odpowiedzi na pytanie 3:

  https://www.gmina.kolobrzeg.pl/

  https://www.facebook.com/gminakolobrzeg/

  https://www.gmina.kolobrzeg.pl/afisz.html

  Linki w odpowiedzi na pytanie 5:

  https://www.gmina.kolobrzeg.pl/afisz.html

  Tomasz Jankowski

  Podinspektor ds. Promocji i Kultury

  Referat Promocji i Rozwoju

  Urząd Gminy Kołobrzeg

  ul.Trzebiatowska 48a

  78-100 Kołobrzeg

  tel. 94 35 30 452 wew 12

  www.gmina.kolobrzeg.pl

  www.facebook.com/gminakolobrzeg

  Administrator - Wójt Gminy Kołobrzeg/Urząd Gminy w Kołobrzegu, ul.
  Trzebiatowska 48a informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na
  administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku
  pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia
  parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
  Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe(IOD) tel. 94 35 30 420, email:
  {{ email }}

  Informuje się o prawie żądania od Wójta Gminy Kołobrzeg/Urzędu Gminy w
  Kołobrzegu dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie
  uregulowanym w RODO.
  Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego -
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane
  osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
  Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora -
  Wójta Gminy Kołobrzeg/Urzędu Gminy w Kołobrzegu zamieszczona jest na stronie
  www.gmina.kolobrzeg.pl , w zakładce
  <http://bip.gmina.kolobrzeg.pl/index.php?id=215662> "RODO-informacje".

  Załączniki

  • Dot_wniosku_o_udzielenie_informacji_publicznej_z_dnia_18.07.2018.pdf