'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną / 29/ przez MIROSŁAWIEC

  Dzień dobry

  Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 330) odpowiadając na wnioseko udzielenie
  informacji publicznej z dnia 18.06.2018 r. poniżej udzielam odpowiedzi:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  *Odpowiedź:* Referat Oświaty i Polityki Społecznej stanowisko ds.
  promocji , turystyki i kultury
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  *Odpowiedź:* "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny"  oraz strona
  internetowa www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  *Odpowiedź:* http://miroslawiec.pl/

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie

  *Odpowiedź:*tak gmina prowadzi pismo i jest ono zarejestrowane.
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  *Odpowiedź:*w załącznikach przesyłam 5 numerów Mirosławieckiego
  Informatora Miejsko-Gminnego.
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  *Odpowiedź:*2015 - 33 524,14 zł; 2016 -88 327,39 zł; 2017 - 74 167,51
  zł; 2018 - 21 674,25 zł.

  --
  Z poważaniem
  ------------------------------------------------------------------------
  *Monika Kędzia*
  Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

  Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
  tel: +48 67 259 62 64; +48 67 259 50 42
  *e-mail:* urzad@miroslawiec.pl <mailto:urzad@miroslawiec.pl> ||
  www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  Mirosławiec

  Załączniki

 • załączniki do odpowiedzi n wniosek /29/ przez MIROSŁAWIEC

  W załącznikach przesyłam 5 nr gazetek

  --
  Pozdrawiam
  ------------------------------------------------------------------------
  *Monika Kędzia*
  Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

  Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
  tel: +48 67 259 62 64; +48 67 259 50 42
  *e-mail:* urzad@miroslawiec.pl <mailto:urzad@miroslawiec.pl> ||
  www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  Mirosławiec

  Załączniki