Instytucja: 

Świnoujście

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez Świnoujście

  BIK.1431.43.7.2018
  Świnoujście, 23 lipca 2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  Odpowiadając na Państwo wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18
  lipca 2018 r. dotyczącego mediów prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście
  oraz wydatków Gminy Miasto Świnoujście na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
  materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do
  dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku, informuję że, Gmina
  Miasto Świnoujście, żaden z wydziałów Urzędu Miasta Świnoujście, ani żadna z
  jednostek organizacyjnych i samorządowych osób prawnych nie prowadzą/wydają
  mediów.

  Natomiast wydatki Gminy Miasta Świnoujście na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję wynosiły
  odpowiednio:

  - rok 2015 kwota brutto 83.609,10 złotych

  - rok 2016 kwota brutto 93.984,77 złotych

  - rok 2017 kwota brutto 211.854,52 złotych

  - rok 2018 (do sierpnia) kwota brutto 105.896,61 złotych

  Uwaga. Kwoty te obejmują również wydatki na ulotki i plakaty z programem
  imprez. Bez tych wydatków kwoty w poszczególnych latach kształtują się
  następująco:

  - rok 2015 brutto 62.728,63 złotych

  - rok 2016 brutto 57.119,96 złotych

  - rok 2017 brutto 181.794,55 złotych

  - rok 2018 brutto 87.256,60 złotych

  Hanna Lachowska

  Główny Specjalista

  Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych

  Urząd Miasta Świnoujście