'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez TRZEBIATÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@trzebiatow.pl> o 2018-07-18 12:36

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-07-18 13:06

 • Informacja publiczna-odpowiedź przez TRZEBIATÓW

  Trzebiatów, 30.07.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  sprawa-9002@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na zapytanie z 18. lipca 2018 roku dot. udostępnienia informacji publicznej udzielamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Odp. Tak, są prowadzone media

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Odp. Gmina Trzebiatów (Urząd Miejski) prowadzi czasopismo „Z RATUSZA” oraz media internetowe, natomiast n/w jednostki organizacyjne i spółki gminy prowadzą jedynie media internetowe:

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie

  Gimnazjum w Trzebiatowie

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

  Trzebiatowski Ośrodek Kultury

  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie

  Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  Zarząd Portu Morskiego "Mrzeżyno"
  Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o.

  Zakład Gminny "Mrzeżyno" Sp. z o.o.

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Odp. Linki mediów dostępne w Internecie:

  Urząd Miejski w Trzebiatowie

  www.trzebiatow.pl

  http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/

  www.mrzezyno.pl

  www.facebook.com/trzebiatow/

  https://www.facebook.com/J%C3%B3zef-Doma%C5%84ski-Burmistrz-Trzebiatowa-1817542688575497/

  https://www.instagram.com/nasz_trzebiatow/

  https://twitter.com/GminaTrzebiatow

  www.trzebiatów.tv-polska.eu

  www.trzebiatow.wkraj.pl

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

  http://zwiktrzebiatow.pl/

  http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=5017

  Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o.o.

  http://www.zg.mrzezyno.pl

  http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=3235

  http://www.hala.mrzezyno.pl/

  Trzebiatowski Ośrodek Kultury

  www.kultura.trzebiatow.pl

  http://www.toktrzebiatow.naszbip.pl/

  https://pl-pl.facebook.com/tokpalac/

  Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

  http://www.odpady.trzebiatow.pl/

  http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548009&ident=96

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  http://www.trzebiatow.naszops.pl/

  http://trzebiatow.naszops.pl/bip/

  Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

  http://port.mrzezyno.pl/

  http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548009&ident=5634&js=1

  https://www.facebook.com/port.mrzezyno

  Zakład Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

  http://www.zbkt.pl/

  http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=1613

  http://www.zbkt.pl/index.php?go=bip

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie

  https://sp1trzebiatow.edupage.org/

  http://www.sp1trzebiatow.naszbip.pl/

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie

  https://sp2trzebiatow.edupage.org/

  http://www.sp2trzebiatow.naszbip.pl/

  Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie

  https://gimtrzebiatow.edupage.org/

  http://gimtrzebiatow.naszbip.pl/

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

  https://zsmrzezyno.edupage.org/

  https://spzoimrzezyno.bip.gov.pl/

  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie

  http://www.przedszkole-trzebiatow.com.pl/

  http://www.pptrzebiatow.naszbip.pl/

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Odp. Tak, czasopismo jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydziale Cywilnym, Sekcja Rejestrowo-Egzekucyjna, w rejestrze dzienników i czasopism - pod numerem rejestru 1067.

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Odp. Do tej pory gmina wydała 2 numery czasopisma, które przesyłam w załączeniu w formacie pdf.

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Odp. Wydatki gminy:

  2015 rok

  Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) - 89 016,65 zł

  Internet – 3 650,64

  Razem 2015 rok – 92 667,29 zł

  2016 rok

  Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 54 701,10 zł

  Internet – 16 580,40 zł

  Razem 2016 rok – 71 281,50 zł

  2017 rok

  Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 32 528,83 zł

  Internet – 32 004,90 zł

  Razem 2017 rok – 64 533,73 zł

  2018 rok (do czasu sporządzenia informacji)

  Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 27 266,39 zł

  Internet – 23 235,90 zł

  Razem 2018 rok – 50 502,29 zł

  Z poważaniem

  Mariusz Śliwa

  Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

  Urząd Miejski w Trzebiatowie

  ul. Rynek 1,
  72-320 Trzebiatów