'

Instytucja: WARNICE

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp - wniosek o informacje publiczna przez WARNICE

  Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłany dnia 20.07.2018 r. na adres email: zastepca@warnice.pl informujemy, że:

  Urząd Gminy Warnice wydaje bezpłatny kwartalnik samorządowy pod nazwą "Z życia Gminy Warnice" - Biuletyn Informacyjny Gminy Warnice. Wydawcą Biuletynu jest Gmina Warnice. Biuletyn został zarejestrowany w Sądzie.
  Link do wersji elektronicznej biuletynu, gdzie dostępne są wszystkie wydania w formacie pdf: https://www.warnice.pl/strony/menu/10.dhtml
  Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w poszczególnych latach wyglądały następująco:
  - 2015 rok - 7753,13 zł
  - 2016 rok - 7545,36 zł
  - 2017 rok - 7548,35 zł
  - 2018 rok (do dn. 02.08.2018 r.) - 7368,29 zł

  Odpowiedź skierowana na prośbę składającego na adres email: sprawa-9007@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Sporządził: Agata Bieniek, Ireneusz Rożuk

  W załączniku wersja pdf odpowiedzi.

  Ireneusz Rożuk

  Urząd Gminy Warnice
  Warnice 66
  74-201 Warnice
  tel 91 5612890 w. 31 lub 91 5783284 w. 31

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
  2018_08_08_inf_publiczn_gazeta

  Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę załączników.

  Załączniki