Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BRANIEWO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@gminabraniewo.pl> o 2018-07-18 12:36

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-07-18 12:49

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9023@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRANIEWO

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@gminabraniewo.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 11.07.2019 23:44

  odczytano w dniu 12.07.2019 06:54.

 • Gmina Braniewo(odpowiedź: Wniosek o informację publiczną) przez BRANIEWO

  Witam, przesyłam informację:
  1. Tylko w Urzędzie Gminy, posiadamy stronę internetową oraz facebooka
  gminnego.
  2. Strona internetowa oraz portal społecznościowy.
  3. http://www.gminabraniewo.pl/cms/ oraz
  https://www.facebook.com/urzadgminybraniewo/
  4. Nie posiadamy.
  5. Nie posiadamy.

  --
  Pozdrawiam,

  Adrian Jarzębski,
  Gmina Braniewo,
  Referent ds. promocji gminy,
  tel. 55 644 03 23
  kom. 606 343 981

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez BRANIEWO

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji, Urząd Gminy w Braniewie poniżej przesyła informacje.

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  NIE

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  ----

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  ----

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  ----

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  ----

  Pozdrawiam

  Patrycja Wojtowicz

  Inspektor ds. kancelaryjno-technicznych

  Urząd Gminy Braniewo

  ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

  tel. 55 644 03 00

  faks 55 644 03 01

  gmina@gminabraniewo.pl <mailto:gmina@gminabraniewo.pl>

  www.gminabraniewo.pl <http://www.gminabraniewo.pl>

  Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wójta Gminy Braniewo, adres: ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo jako Administratora danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy.

  W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: iod@gminabraniewo.pl <mailto:iod@gminabraniewo.pl>

  Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.

  Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9023@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-9023@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-07-18 10:36:40.484472+00:00 na > adres gmina@gminabraniewo.pl <mailto:gmina@gminabraniewo.pl> <http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA3MTEyMTQ0NTAuMzM5NDAuOTUxNUBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxUaHUsIDExIEp1bCAyMDE5IDIxOjQ0OjUwIC0wMDAwfGdtaW5hQGdtaW5hYnJhbmlld28ucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXww>

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRANIEWO

  Załączniki

  • winmail_FcFAlmY.dat (nieskanowany) Skanuj