Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez DŹWIERZUTY

  Witam,
  w odpowiedzi na zapytanie informujemy:
  1. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach wydaje biuletyn - Nasza Gmina Dźwierzuty. Jest to kwartalnik. Do tej pory ukazało się 9 (dziewięć) numerów biuletynu.
  2. Biuletyn jest zarejestrowany w odpowiednim sądzie.
  3. Nie posiadamy archiwum czasopisma w PDF, jedynie w formie papierowej. Czasopismo w formie papierowej dostępne jest w Archiwum Czasopism Biblioteki Narodowej w Warszawie.
  Poszczególne numery czasopisma w formacie pdf do znalezienia i pobrania: gminadzwierzuty.pl
  4. Koszt druku jednego numeru czasopisma to 1250 zł (nakład 1000 egzemplarzy, papier kreda 90, ilość stron 16, format a4)
  5. Biuletyn jest kolportowany bezpłatnie wśród mieszkańców gminy.
  6. W biuletynie nie zamieszcza się ogłoszeń urzędu.
  7. W biuletynie znajdują się informacje z życia gminy i jej mieszkańców, działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych i sołectw oraz relacje i zapowiedzi imprez i wydarzeń kulturalnych.
  Jako Gminny Ośrodek Kultury nie mamy informacji nt. ponoszonych przez gminę wydatków na promocje i ogłoszenia płatne w mediach prywatnych.
   
  Pozdrawiam
  Ewa Dolińska-Baczewska
  Dyrektor GOK
   
   
   
  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9031@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   
   
   
  --
  Gminny Ośrodek Kultury
  ul. Pasymska 2
  12-120 Dźwierzuty
  NIP: 745-17-18-430
  tel. 89-621-12-80

  Załączniki

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez DŹWIERZUTY

  Dzień dobry

  W załączniku wysyłam odpowiedź na wniosek jaki wpłyną do Urzędu Gminy.

  --

  Pozdrawiam,

  <http://ug-dzwierzuty.pl/herb.jpg>

  Ewa Janiszewska
  Sekretariat
  Urząd Gminy Dźwierzuty

  tel.: 89 621 12 32

  fax: 89 621 12 33

  e-mail: <mailto:info@ug-dzwierzuty.pl> info@ug-dzwierzuty.pl

  Załączniki