'

Instytucja: ELBLĄG

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9017@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ELBLĄG

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminaelblag.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2019-07-11 23:59

  odczytano w dniu 2019-07-12 14:09.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez ELBLĄG

  Witam.

  Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej.

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; tak
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; gazetka – kwartalnik „W naszej gminie”
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; http://www.gminaelblag.pl/index.php?pod_menu=1237
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; tak, ISSN: 1643-0611
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;Wszystkie dotychczasowe numery w formacie pdf są dostępne pod w/w adresem na stronie internetowej gminy Elbląg. Z uwagi na duże rozmiary niektórych plików, nie będą one przesłane pocztą elektroniczną.
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
  Wydatki na promocje w poszczególnych latach:

  1) 2015 r

  Wydatki ogółem = 22 406,95 zł ( druk biuletynu Nasza Gmina, książki, gadżety z logo gminy)

  2) 2016 r

  Wydatki ogółem = 12 729,30 zł (druk biuletynu Nasza Gmina, książki, gadżety z logo gminy)

  3) 2017 r

  Wydatki ogółem = 18 301,34 zł (druk biuletynu Nasza Gmina, książki, gadżety z logo gminy, reklama w folderze Warmińsko-Mazurskie)

  4) 2018 r.

  Wydatki ogółem = 18 067,55 zł (druk biuletynu Nasza Gmina, książki, gadżety z logo gminy, obsługa wizyty delegacji z gmin zaprzyjaźnionych Barssel i Czeczelnik)

  ______________________________
  Radosław Zybała
  Stanowisko ds. Informatyki i Promocji
  godlo_m
  Urząd Gminy Elbląg
  ul. Browarna 85
  82-300 Elbląg

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Elbląg jest: Wójt Gminy Elbląg z siedzibą przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elbląg, tel. (055) 234-18-84, email: sekretariat@gminaelblag.pl. Informacje dotyczące prawa do ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Elbląg pod adresem: http://bip.gminaelblag.pl/ w zakładce „RODO”.

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-mail`a otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przesyłanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie w inny sposób, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usuniecie tego materiału z komputera.

  Załączniki