'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez LIDZBARK WARMIŃSKI

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję,
  że w Gminie Lidzbark Warmiński nie ma prowadzonych żadnych mediów. Gmina
  Lidzbark Warmiński nie prowadzi dziennika ani czasopisma.
  Wydatki gminy na promocję (w tym ogłoszenia, artykuły, materiały,
  gadżety promujące, imprezy itp.) wynoszą:
  - rok 2015 - kwota: 41 550,44 zł,
  - rok 2016 - 100 500,11 zł,
  - rok 2017 - 94 158,14 zł,
  - rok 2018 (do dnia dzisiejszego, tj. 23.07.2018) - 43 367,58 zł.

  --
  Pozdrawiam

  Paulina Barcikowska-Zubel
  Podinspektor
  Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim
  ul. Krasickiego 1
  11-100 Lidzbark Warmiński
  tel.(89)767-32-74 wew.31