Instytucja: 

MRĄGOWO

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

NIEWYSŁANY

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}
  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez MRĄGOWO

  Dzień Dobry,

  w związku z Państwa wnioskiem o dostęp do informacji publicznej skierowany do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, przekazujemy odpowiedzi na pytania:

  1,2. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

  jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  W Referacie Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągowie wydawany jest bezpłatny miesięcznik „Magazyn Mrągowski”. Ponadto Urząd Miejski zleca firmom zewnętrznym realizację materiałów radiowych i audiowizualnych zatytułowanych również „Magazyn Mrągowski”.

  3. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie.

  Wszystkie „Magazyny Mrągowskie” od 2006 roku są dostępne na stronie internetowej Miasta Mrągowo: http://www.mragowo.pl/mediateka/4231-magazyn-mragowski

  Materiały audiowizualne Magazynu Mrągowskiego zamieszczone są na kanale youtube: https://www.youtube.com/user/mragowopl/

  4, 5. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

  Czasopismo zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Nr Rejestru 82.
  Wszystkie „Magazyny Mrągowskie” są zapisane w formacie PDF i są dostępne stronie internetowej Miasta Mrągowo: http://www.mragowo.pl/mediateka/4231-magazyn-mragowski

  6.Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Reklama prasowa, radiowa, multimedialna wynosiła odpowiednio:

  a) 2015 rok: 73 833, 04 zł

  b) 2016 rok: 69 565, 92 zł

  c) 2017 rok: 81 303, 84 zł

  d) 2018 rok (stan na 20.09.): 118 322, 86 zł * (w 2018 roku w związku z dodatkową promocją Mrągowa w ramach wydarzeń Pikniku Country i Mazurskiego Festiwalu Operowego Belcanto budżet wzrósł o kwotę 80 000 zł. Tego wydatku nie było w latach wcześniejszych)

  W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą,

  Arkadiusz Kamil Mierkowski

  Urząd Miejski w Mrągowie

  tel. 89 7419042

  fax. 89 7412874

  <http://www.mragowo.pl/> www.mragowo.pl