Instytucja: 

MRĄGOWO

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

3

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez MRĄGOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez MRĄGOWO

  Dzień Dobry

  W odpowiedzi na pański wniosek o udostępnienie informacji informujemy.

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  odp Nie
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  odp Nie dotyczy
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  odp Nie dotyczy
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  odp Nie dotyczy
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  odp Nie dotyczy
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
  odp
  2015    -     4242,70
  2016    -    12119,86
  2017    -    14580,44
  2018    -     9100,99

  Jednocześnie informuję, iż organ udostępniający niniejszą informację nie
  ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem jej wykorzystanie. Jeżeli
  wnioskodawca zamierza uzyskaną informacje wykorzystać w celu o jaki mowa w
  art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 353) o
  ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego należy wystąpić do
  organu o ustalenie warunków ponownego wykorzystania informacji sektora
  publicznego (zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu
  informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy
  rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w
  szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej
  lub audiowizualnej (…); przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć
  wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
  nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji
  sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż
  pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona).

  --
  Urząd Gminy Mrągowo
  Królewiecka 60A
  11-700 Mrągowo
  woj. warmińsko-mazurskie
  Telefon: (89) 741-29-24
  e-mail: {{ email }}
  bip: bip.gminamragowo.net
  teryt: 2810032
  NIP 7422114037, REGON 510742764 - Gminy Mrągowo
  W dniu 2018-07-18 o 12:36, {{ email }} pisze:

 • Moc Cannabis Oil. Zaufaj naturze. Cannabis Oil dla nas. przez MRĄGOWO

  Załączniki

  • leoizovpepehit.jpeg (nieskanowany) Skanuj
 • Flexosamine pomoże Ci przez MRĄGOWO

  Załączniki

 • Najprostszy sposob na oszczedzanie energii elektrycznej przez MRĄGOWO

  Załączniki