Instytucja: ROZOGI

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez ROZOGI

  Rozogi, 20.07.2018 r.

  Znak: RO.1431.9.2018 Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Warszawa

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 19
  lipca 2018 r. uprzejmie informuję, że:
  - Ad. 1 w Urzędzie Gminy Rozogi, jednostce organizacyjnej, samorządowej
  osobie prawnej  nie są prowadzone media,
  - Ad. 2 - nie dotyczy
  - Ad. 3 - nie dotyczy
  - Ad. 4 - gmina nie prowadzi dziennika, czasopisma,
  - Ad. 5 - nie dotyczy
  - ad. 6 - wydatki na promocję: 2015 r. - 9.711,65 zł, 2016 r. -
  11.125,90 zł, 2017 r. - 12.978,00 zł., 2018 r. według stanu na dzień 18
  lipca br. - 12.184,33 zł

  Z poważaniem
  Monika Grudziądz - Sekretarz Gminy Rozogi

  W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9106@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: