Instytucja: 

WIELBARK

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fw: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez WIELBARK

  Szanowni Państwo,
  w ramach dostępu do informacji publicznej udzielam odpowiedzi na postawione przez Państwo pytania:
  1) Urząd Gminy Wielbark prowadzi jedynie stronę internetową gminy pod adresem www.wielbark.com.pl oraz BIP urzędu http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/,
  pozostałe jednostki również posiadają swoje strony internetowe:
  GOPS http://www.gops-wielbark.pl/
  SP Zabiele https://spzabiele.edupage.org/
  SP Wielbark http://zswielbark.szkolnybip.pl/
  Przedszkole Samorządowe https://psbrzechwawielbark.edupage.org/, https://www.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-im-Jana-Brzechwy-w-Wielbarku-365639913516508/
  GOK Wielbark https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Wielbarku-559565684074008/
  ZGKiM w Wielbarku http://www.zgkimwielbark.pl/
  SP w Łatanej Wielkiej https://splatana.edupage.org/,
  inne media nie są prowadzone ani przez urząd ani inną jednostkę organizacyjną gminy;
  2) wydatki na ogłoszenia i publikacje w mediach w ramach promocji gminy przedstawiają się następująco:
  2015 r. – 8 910,48 zł
  2016 r. – 5 521,01 zł
  2017 r. - 20 985 zł
  2018 r. do chwili obecnej – 5 910,14 zł
  w ramach promocji na przestrzeni 2015-2018 kupowane były również albumy i publikacje książkowe 1 470 zł, okładki z herbem – 1 969,23 zł, smycze z herbem – 953,25 zł.

  Z poważaniem
  Agnieszka Dziczek
  sekretarz gminy
  Urząd Gminy Wielbark
  tel. 896218312 w. 12