Instytucja: BRENNA

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9137@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRENNA

  Twoja wiadomość

  Do: poczta@brenna.org.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 24.04.2019 22:48

  odczytano w dniu 25.04.2019 08:00.

 • informacja publiczna przez BRENNA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek podajemy żądane dane dotyczące:

  Ad. 1, 2 W Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna prowadzone są
  media w postaci lokalnej gazety "Wieści znad Brennicy".

  Ad. 3. Media dostępne są na stronie internetowej gminy Brenna pod linkiem:
  mieszkaniec.brenna.org.pl/wiesci-znad-brennicy.

  Ad. 4. Gazeta "Wieści znad Brennicy" zarejestrowana jest w Sądzie Okręgowym
  w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny, w rejestrze czasopism pod numerem 51.
  Obecnym naczelnikiem gazety jest Pani Anna Musioł.

  Ad. 5. Ostatnie numery gazety dostępne są na stronie:
  mieszkaniec.brenna.org.pl/wiesci-znad-brennicy

  Ad.6 Załącznik

  Ad.6 Zakres informacji dotyczącej wydatków gminy na określone w zapytania
  działania w przedziale czasowym 2015-2018 ma charakter informacji
  przetworzonej, o której mowa w art.3 ust.1, pkt 1 ustawy o dostępie do
  informacji publicznej proszę więc o wskazanie szczególnego interesu
  publicznego dotyczącego tego zapytania w terminie do 7 dni od daty
  otrzymania tej odpowiedzi.

  pozdrawiam,

  Izabela Heller

  Sekretarz Gminy Brenna

  Zastępca Kierownika USC

  Urząd Gminy Brenna

  ul. Wyzwolenia 77

  43-438 Brenna

  tel.: +48 33 85 36 222 wew. 220

  fax.: +48 33 85 36 370

  i.heller@brenna.org.pl

  www.brenna.org.pl

  Niniejsza wiadomość oraz wszelkie przesłane wraz z nią załączniki mają
  charakter poufny i są przeznaczone wyłącznie do odbiorcy, do którego są
  adresowane. Jeżeli wiadomość ta została otrzymana w wyniku pomyłki, prosimy
  o jej usunięcie i powiadomienie o tym fakcie nadawcy.

  Załączniki