Instytucja: CIESZYN

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9144@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez CIESZYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzad@um.cieszyn.pl> o 2019-04-24 22:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-04-25 10:36

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez None

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, który wpłynął do Urzędu Miejskiego 25 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną, informuję, iż:
  1. Urząd Miejski w Cieszynie jest wydawcą bezpłatnego informatora Urzędu Miejskiego “Wiadomości Ratuszowe”. Jest to dwutygodnik, posiada numer ISSN (1234-1764).
  2. “Wiadomości Ratuszowe” w wersji elektronicznej dostępne są na oficjalnej stronie miasta Cieszyna, która administrowana jest przez Urząd Miejski w Cieszynie: http://www.cieszyn.pl/?p=publicationsList&iCategory=178.
  3. Informator Urzędu Miejskiego “Wiadomości Ratuszowe” jest zarejestrowany w sądzie.
  4. Załączam do maila pięć ostatnich numerów “Wiadomości Ratuszowych” w formacie PDF.

  We wniosku zwrócili się Państwo o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018. By udzielić Państwu informacji na ten temat, musimy zebrać dane z wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek mu podległych. W związku z tym informacja zostanie Państwu udzielona do 30 dni na adres 9144@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

  Z poważaniem

  Anna Żertka-Bednarek
  Wiadomości Ratuszowe
  Wydział Kultury i Promocji Miasta
  Urząd Miejski w Cieszynie
  Tel. 33 479 42 42, wew. 242

  Załączniki

 • Fw: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez None

  Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do wcześniejszej informacji, uznajemy Państwa prośbę o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 za informację przetworzoną. W związku z tym prosimy o wykazanie, w jakim zakresie wnioskowana informacja jest szczególnie istotna dla interesu publicznego.

  Z poważaniem

  Anna Żertka-Bednarek
  Wiadomości Ratuszowe
  Wydział Kultury i Promocji Miasta
  Urząd Miejski w Cieszynie
  Tel. 33 479 42 42, wew. 242