Instytucja: GORZYCE

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez GORZYCE

  W dniu 19.07.2018 o 17:52, sprawa-9160@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Dzień Dobry!

  Odpowiadając na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informuję, że Gminne Centrum Kultury w Gorzycach - jako samorządowa
  instytucja kultury wydaje gazetę lokalną w formie miesięcznika "U NAS".

  W ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury gmina przekazuje
  środki finansowe na wydruk gazety. W poszczególnych latach przekazano:

  2015 r. - 27.610 zł

  2016 r. - 26.210 zł

  2017 r - 21.374 zł

  2018 r. - 29.000 zł (wg planu budżetu).

  W pozostałym zakresie proszę zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie
  bezpośrednio do Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, e mail: 
  gckgorzyce@gmail.com

  --
  Pozdrawiam,
  Maria Władarz
  Sekretarz Gminy Gorzyce
  ul.Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
  tel.032-45-13-056 wew.51
  tel.695-401-337
  www.gorzyce.pl <http://www.gorzyce.pl>
  tekst alternatywny <http://www.gorzyce.pl>

  Załączniki

 • informacje dot. miesięcznika Gminy Gorzyce "U nas" przez GORZYCE


  gazeta 4 2018.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1NB91J90iw-67soGaHF09KUbwUhkh1_V5/view?usp=drive_web>
  ​​
  gazeta 5 2018.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1y3yp1CoEZfc4d81ONoXxF0nb4PNvLf8S/view?usp=drive_web>
  ​​
  gazeta 6 2018.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1r6mW4y3APCCRnF_rJNBMH6LSwfAam-lQ/view?usp=drive_web>
  ​​
  gazeta 7 2018.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1cfrkXUYF-r6yPQoqkG5GSNUH02d3OiTQ/view?usp=drive_web>
  ​​
  gazeta 8 2018.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1BhckJnMnc2EntL5yXJOhzZNtjWUGnF4k/view?usp=drive_web>
  ​​
  okładka 4 2018.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1cepFoKgWHNz3gJKA57iwPW8ZoRyZkijz/view?usp=drive_web>
  ​​
  okładka 5 2018.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1oQ_2zjsa5rB_6Pk-5bg46OBS-xPa0z4g/view?usp=drive_web>
  ​​
  okładka 6 2018.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1MPycjYO9br7-aQrW94xYVgX7JIzVaWzV/view?usp=drive_web>
  ​​
  okładka 7 2018.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1UZYpTGdap3US9k9GlO3lPg_b8mt5pCE8/view?usp=drive_web>
  ​​
  okładka 8 2018.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1py-MDGlt85c1KjTdiSmpiXUC_STL34Pl/view?usp=drive_web>

  *-------------------*
  Z poważaniem
  *Marta Albin*
  Redakcja miesięcznika "U NAS" Gminy Gorzyce
  +48/ 692 453 437
  032/ 453 00 59
  unasredakcja@gmail.com

  *Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie*
  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
  dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  Administratorem Pana/i Danych jest: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach,
  44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8 NIP 647-257-66-21,
  Regon 366215872 reprezentowane przez dyrektora Bibiannę Dawid

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  marketingowym, jak również zrealizowania umowy w sytuacji zawarcia
  współpracy.
  Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez
  Pana/Panią zgoda na wysłanie oferty marketingowej lub zgoda na
  zrealizowanie umowy świadczenia usług.
  Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie
  są przekazywane innym podmiotom.
  Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane na czas
  wysłania oferty lub zrealizowania umowy.
  Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem wysłania oferty marketingowej
  lub zrealizowania podpisanej umowy/ pobrane dobrowolnie*
  Pani/Pana dane: nie podlegają profilowaniu.

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane
  kontaktowe: *ksiegowoscgck@gmail.com <ksiegowoscgck@gmail.com>, **32 45 11
  687 (wewn. 11)*

  Załączniki