'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna dotycząca mediów i promocji przez HAŻLACH

  Hażlach, dnia 3 sierpnia 2018r.

  SE.1431.6.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2

  sprawa-9161@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-9161@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 19 lipca 2018r. informuję, że Urząd Gminy
  Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach prowadzi stronę internetową pod
  adresem: www.hazlach.pl.

  Natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach
  prowadzi stronę internetową pod adresem: www.gokhazlach.pl
  <http://www.gokhazlach.pl> oraz portal społecznościowy pod adresem:
  www.facebook.com/Gmina-Hażlach-634841379977089.

  Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu wydaje także miesięcznik Wiadomości Gminy
  Hażlach zarejestrowany w sądzie pod numerem ISSN 1643-0603, link do gazety:
  http://www.gokhazlach.pl/wiadomosci-gminy-hazlach-1.

  W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów Wiadomości Gminy Hażlach w
  formacie pdf.

  Koszt składu i druku Wiadomości Gminy Hażlach wynosił:

  - w 2015 roku - 11.869,50 zł

  - w 2016 roku - 12.033,36 zł

  - w 2017 roku - 13.242,40 zł

  - w 2018 roku - 4.677,48 zł.

  Na podstawie danych przekazanych z instytucji kultury, szkół i Urzędu Gminy
  Hażlach ustalono następujące kwoty wydatków Gminy Hażlach na ogłoszenia,
  artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję:

  - w 2015 roku - 21.731,18 zł

  - w 2016 roku - 7.202,99 zł

  - w 2017 roku - 19.261,67 zł

  - w 2018 roku - 7.793,24 zł.

  W przypadku pytań proszę kontaktować się z Wandą Sojka Sekretarzem Gminy
  tel. 33 8569555 wewn.49 lub z pracownikiem ds. promocji Grzegorzem Kasztura
  tel. 33 8569555 wewn.57.

  Z up. Wójta

  Wanda Sojka

  Sekretarz Gminy Hażlach

  Załączniki