Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacjepubliczną - gm. Kuźnia Raciborska przez KUŹNIA RACIBORSKA

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu
  20.07.2018 r.) informuję:

  - Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej wydaje gazetkę
  gminną "Echo Gminy Kuźnia Raciborska",

  - wydanie ma charakter nieperiodyczny, Miejska Biblioteka Publiczna jest
  gminną instytucją kultury,

  - http://www.czytajwkuzni.pl/

  - tak, gazetka gminna jest zarejestrowana w sądzie,

  - pięć dotychczas wydanych numerów - w załączeniu w wersji pdf.,

  - wydatki na promocję:

  2015 - 165.327,34 zł

  2016 - 158.874,89 zł

  2017 - 152 953,45 zł + 12 124,84 zł (gazetka gminna)

  2018 - 116.920,48 zł (do dnia 30.07.2018) + 8 372,60 zł (gazetka
  gminna).

  Z poważaniem,

  --

  Dominik Klimanek
  Sekretarz
  Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
  tel. 32 419 14 17 wewn. 115
  fax 32 419 14 32

  Załączniki