'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9215@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez MYKANÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ug@mykanow.pl> o 07.07.2019 20:39

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o08.07.2019 08:07

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez MYKANÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dna 08 lipca 2019 roku informuję:

  1.. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu redaguje wydawnictwo "BIM" Biuletyn Informacyjny Gminy Mykanów (wydawca: Rada Gminy Mykanów) zarejestrowane
  w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych - symbol nadany przez Bibliotekę Narodową: ISSN 1506-8099 (Narodowy Ośrodek ISSN).

  W załączeniu 5 numerów BIP w formacie PDF.

  2.. BIM dostępny jest w internecie na następujących stronach:
  http: //gokmykanow.pl
  http://mykanow.pl/
  https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Sportu-w-Mykanowie-116643715042790/

  3.. GOKiS prowadzi internetowy kanał telewizyjny MykaNEWS dostępny na następujących stronach

  a.. https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Sportu-w-Mykanowie-116643715042790/

  b.. https://www.youtube.com/channel/UC0vlamJQ3ddteu8WuVAmkrw

  c.. http://gokmykanow.pl/

  4. W zakesie wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane nie prowadzimy wyodrębnionej ewidencji w tym zakresie. Wydatki na promocję ujmowane są w Dziale 750 Rozdział 75075 opisanym w sprawozdaniu z wykonania budżetu zamieszczanym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów. http://www.mykanow.4bip.pl/
  zakładka: Prawo lokalne/Budżet/Rok/Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy.

  Załączniki