'

Instytucja: Rybnik

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie przeczytania: Wniosek o informacjepubliczną przez Rybnik

  To jest potwierdzenie przeczytania wiadomości "Wniosek o informacje publiczną" otrzymanej przez rybnik@um.rybnik.pl w dniu 2018-07-19 o godzinie 17:52.

  Wiadomość została przeczytana w dniu 2018-07-20, o godzinie 07:15.

 • Re: Wniosek o informacjepubliczną przez Rybnik

  Potwierdzam odbiór wniosku.

  Izabela Żmijewska
  Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urząd Miasta Rybnika
  Wydział Organizacyjny 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
  t +48 32 43 92 219, f +48 32 42 24 124
  organizacyjny@um.rybnik.pl
  RYBNIK.EU sprawa-9253@fedrowanie.siecobywatelska.pl, w dniu 2018-07-19, o godz. 17:52, napisał(a):

  ----- Wiadomość oryginalna -----
  Od: sprawa-9253@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: rybnik@um.rybnik.pl
  Data: 2018-07-19 17:52:27+02
  Temat: Re: Wniosek o informacje publiczną

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9253@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: 2018/144581 - Wniosek oinformację publiczną - Nr sprawy: BK.1431.2.2018 przez Rybnik

  Szanowni Państwo,

  W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej wysłanym drogą elektroniczną 19 lipca 2018, odpowiadam:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?:
  TAK

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy:
  W Teatrze Ziemi Rybnickiej wydawany jest drukowany bezpłatny miesięcznik społeczno-kulturalny GAZETA RYBNICKA, dostępny także w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie:
  https://www.rybnik.eu/mieszkaj/gazeta-rybnicka/

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie:
  TAK

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.:
  https://www.rybnik.eu/mieszkaj/gazeta-rybnicka/ - dostępne ostatnich 5 i więcej

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:
  2015 rok - 100.849,20 zł, 2016 rok - 110.534,00 zł, 2017 rok - 259.812,44 zł, 2018 rok (do dnia sporządzenia odpowiedzi) - 53.402,93 zł.

  Z poważaniem
  Julia Wójcik

  Urząd Miasta Rybnika
  Biuro Kultury 44-200 Rybnik, ul. Zamkowa 5
  t +48 32 43 92 332 , f +48 32 42 24 124
  kultura@um.rybnik.pl
  RYBNIK.EU sprawa-9253@fedrowanie.siecobywatelska.pl, w dniu 2018-07-19, o godz. 17:52, napisał(a):

  ----- Wiadomość oryginalna -----
  Od: sprawa-9253@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: rybnik@um.rybnik.pl
  Data: 2018-07-19 17:52:27+02
  Temat: Re: 2018/144581 - Wniosek o informacje publiczną

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9253@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego