Instytucja: SUSZEC

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SUSZEC

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@suszec.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 19.07.2018 17:52

  odczytano w dniu 20.07.2018 07:30.

 • FW: Nowiny przez SUSZEC

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na maila z dnia 19 lipca 2018 roku, przesyłamy informację, że w Gminie Suszec, Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą miesięcznika Nowiny Suszeckiej Gminy, początkowo wydawnictwo powstawało w Urzędzie. W linku w mailu zamieszczonym poniżej znajduje się dostęp do ostatnich numerów periodyku.

  Szukamy w archiwach informacji o jego początkach.

  Pozdrawiam

  Agata Lisowicz-Wala

 • Nowiny Suszeckiej Gminy przez SUSZEC

  Dzień dobry,

  Dosyłam skan pierwszego numeru, w którym czytamy, że początkowo wydawcą był
  Urząd Gminy Suszec.

  W związku z tym, że w naszym archiwum nie odnaleźliśmy dokumentów zgłoszenia
  do Sądu, zwracamy się do Sądu o udostępnienie nam tej informacji - mogło być
  tak, ze zgłoszenie było wystosowane przez Urząd Gminy, a nie przez nas.

  W załączeniu Kronika z 1994 roku.

  Agata Lisowicz-Wala
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

  kom. 600 254 266
  e-mail: <mailto:agata@kulturasuszec.pl> agata@kulturasuszec.pl

  Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
  ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
  NIP: 651-001-02-65
  tel. 32 212 44 91 wew. 20
  e-mail: <mailto:dk@kulturasuszec.pl> dk@kulturasuszec.pl

  <http://www.kulturasuszec.pl/> www.kulturasuszec.pl
  <https://www.facebook.com/GOKSuszec> www.facebook.com/GOKSuszec
  <https://www.instagram.com/gok_suszec> www.instagram.com/gok_suszec

  Kanał na <https://www.youtube.com/channel/UCLtDkOcfw4lngqbFKr_CTvQ> YouTube

  Załączniki

 • wniosek o informację publiczną - prośba o wyjaśnienie przez SUSZEC

  Dzień dobry,

  w nawiązaniu do wniosku z dnia 19 lipca br. o informację publiczną, zwracam
  się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące treści wniosku.

  Tiret 6. przedmiotowego wniosku stanowi: "prosimy o informację o wydatkach
  gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego
  typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na
  wniosek w 2018 roku". Proszę o wyjaśnienie czy przez sformułowanie "innego
  typu promocja" autor wniosku rozumie promocję innego typu niż wymienione
  wyżej, ale nadal dotyczącą mediów, a więc wydatki na innego typu promocję w
  prasie, radiu, telewizji, itp., czy też określenie "innego typu promocja"
  dotyczy innych prowadzonych przez gminę działań promocyjnych, także poza
  obszarem mediów, a więc obejmować ma całość wydatków promocyjnych gminy?

  Z poważaniem

  Anna Morcinek

  Biuro Rozwoju i Promocji Gminy

  Urząd Gminy Suszec

  32 449 30 68