Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9280@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez WILKOWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@wilkowice.pl> o 2019-04-24 22:43

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-04-25 08:20

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WILKOWICE

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 kwietnia 2019 roku, dotyczące wniosku o przedstawienie informacji publicznej, informuję iż:

  Urząd Gminy w Wilkowicach oraz podległe mu jednostki organizacyjne prowadzą swoje strony internetowe:

  - Urząd Gminy w Wilkowicach –www.wilkowice.pl

  - Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” – www.gok.wilkowice.pl

  - Gminna Biblioteka Publiczna – www.biblioteka-wilkowice.pl

  - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – www.gosir.wilkowice.pl

  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – www.gops.wilkowice.pl

  - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – www.zosip.wilkowice.pl

  Ponadto, Urząd Gminy w Wilkowicach wydaje w cyklu miesięcznym bezpłatną gazetę gminną – „Głos Gminy Wilkowice”.

  Gazeta „Głos Gminy Wilkowice” jest zarejestrowana w sądzie, pod numerem ISSN 1897-3566.

  Internetowe wydania gazety „Głos Gminy Wilkowice” dostępne są pod adresem: http://wilkowice.pl/p/g%C5%82os%20gminy%20wilkowice.

  W załączniku do niniejszej wiadomości załączam ostatnie pięć numerów, tj.: Rok XII nr 12 (143) Grudzień 2018 r., Rok XIII nr 13 (144) Styczeń 2019 r., Rok XIII nr 14 (145) Luty 2019 r., Rok XIII nr 15 (146) Marzec 2019 r., Rok XIII nr 16 (147) Kwiecień 2019 r., gazety gminnej „Głos Gminy Wilkowice” w formacie PDF.

  Poza wymienionymi stronami internetowymi oraz gazetą „Głos Gminy Wilkowice” w Urzędzie Gminy w Wilkowicach ani w podległe mu jednostkach organizacyjnych nie są prowadzą innego rodzaju media.

  Wydatki Urzędu Gminy Wilkowice na promocję oraz ogłoszenia wyniosły w kolejnych latach:

  - w roku 2015: wydatki na promocję gminy: 65 172, 39 zł, wydatki na ogłoszenia w prasie: 23 609,85 zł,

  - w roku 2016: wydatki na promocję gminy: 99 926, 75 zł, wydatki na ogłoszenia w prasie: 6 027,00 zł,

  - w roku 2017: wydatki na promocję gminy: 96 030, 39 zł, wydatki na ogłoszenia w prasie: 9 655, 50 zł,

  - w roku 2018: wydatki na promocję gminy: 99364, 36 zł, wydatki na ogłoszenia w prasie: 0 zł,

  Z poważaniem,

  Sebastian Snaczke

  Urząd Gminy w Wilkowicach

  Załączniki