Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZAWIERCIE

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@zawiercie.eu
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-19 17:52

  odczytano w dniu 2018-07-20 07:42.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWIERCIE

  Witam,
  Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania oraz załączniki w związku z
  przesłanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej

  czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

  - Tak

  jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy

  - Informator miejski – gazeta bezpłatna. Wydawcą jest Miejski Ośrodek
  Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu oraz strona
  internetowa Urzędu Miasta redagowana przez Wydział Promocji, Kultury i
  Sportu

  prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie

  - gazeta nie jest dostępna w Internecie a strona internetowa znajduje
  się pod adresem www.zawiercie.eu

  jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
  jest on zarejestrowany w sądzie

  - Informator miejski nie jest zarejestrowany w sądzie

  jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
  pdf.

  - w załączeniu

  prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  - Wydatki poniesione przez Gminę Zawiercie na:
  druk i insertowanie raportów (2016 – 22.000 egz. i 2015/16 – 22.500
  egz.), ogłoszenia prasowe w prasie lokalnej (życzenia Świąteczne i
  okolicznościowe – maturzyści, Dzień Kobiet, kondolencje), druk ulotek i
  publikacji promocyjnych, projekty graficzne ogłoszeń prasowych,
  ogłoszenia sponsorowane; w latach:
  2015 – 10.653,03 PLN
  2016 – 26.658,30 PLN
  2017 – 9.035,60 PLN
  2018 – 15.846,82 PLN

  z poważaniem
  Bartosz Romanek
  Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

  Załączniki