Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez STARY DZIERZGOŃ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzad@starydzierzgon.pl> o 2018-08-23 15:08

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-08-24 07:27

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez STARY DZIERZGOŃ

  Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu udziela następujących odpowiedzi na postawione we wniosku pytania:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? Odp. NIE
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; Odp. NIE DOTYCZY
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie Odp. NIE DOTYCZY
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie Odp. W latach poprzednich zdarzało się, iż gmina wydawała biuletyn pn. "Wieści gminne”, którego nie zarejestrowano w sądzie.
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; Biuletyn wydawano tylko w wersji papierowej. NIe posiadamy wersji elektronicznej.
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Odp. Poniżej przedstawiam strukturę wydatków na promocję w poszczególnych latach:

  Lp.
  Okres
  Kwota ogółem wydatków poniesionych w danym okresie na cele promocyjne gminy

  1.
  2015 r.
  22.904,27 zł

  2.
  2016 r.
  46.607,79 zł

  3.
  2017 r.
  68.573,46 zł

  4.
  2018 r. – do dnia odpowiedzi na niniejszy wniosek
  24.102,00 zł

  --------------------------------------------------------------------------------

  Pozdrawiam
  Alicja Zielińska
  Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu
  82-450 Stary Dzierzgoń 71
  tel. 55 276 14 81 e-mail: urzad@starydzierzgon.pl