'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9341@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Informację dot. prowadzonych mediów przez SMOŁDZINO

  Witam, w odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam informacje dotyczące prowadzonych mediów przez Gminę Smołdzino. W załączniku przesyłam 5 nr kuriera oraz Turystyczny Przewodnik po Gminie Smołdzino.

  1. Urząd Gminy Smołdzino prowadzi czasopismo społeczno-kulturalne wydawane na terenie Gminy Smołdzino „Kurier Smołdziński”, oraz wydawany raz w roku „Turystyczny Przewodnik po Gminie Smołdzino”

  2. Kwartalnik w wersji papierowej i elektronicznej. Spełnia zadania podobne do obecnej polskiej prasy. Każdy numer Kuriera Smołdzińskiego jest lekcją oświaty obywatelskiej. Dlatego wśród zasadniczych funkcji Czasopisma wymieniamy następujące funkcje: informacyjno-poznawczą, edukacyj­ną, motywacyjną, integracyjną, patriotyczną.

  Z każdym kolejnym wydaniem kształtował się także specyficzny profil zawartości materiałów prasowych oraz formowały się właściwe przekazom regionalistycznym sposo­by narracji, w tym podziały zawartości na odpowiednie działy i rubryki oraz typy materiału dziennikarskiego zarówno o informacyjnym, jak i publicystycznym charakterze.

  3. Czasopismo Kurier Smołdziński dostępny jest w internecie – link http://smoldzino.com.pl w zakładce: Dla mieszkańców – Kurier Smołdziński

  4. Czasopismo Kurier Smołdziński oraz Turystyczny Przewodnik po Gminie Smołdzino są zarejestrowane w sądzie.

  5. Kwartalnik ma swój numer ISSN (2545-188X) i jest archiwizowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

  6.. W latach 2015 i 2016 nie był prowadzony wydruk Kuriera i Przewodnika, pierwszy kurier został wydany w 2017 r. a przewodnik w 2018 r.

  Wydatki gminy w latach 2017 i 2018 r. to kwota 47 631,09 zł łącznie z opracowaniem, wydrukiem oraz wynagrodzeniem

  Pozdrawiam

  Anna Kos

  Urząd Gminy Smołdzino

  Załączniki