'

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9347@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Znak sprawy: ADM.1431.17.2019 - uzupełnienie odpowiedzi przez STAROGARD GDAŃSKI

  Przesyłam uzupełnioną odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  --
  Pozdrawiam,
  Damian Plewako
  Inspektor ds. organizacyjno-technicznych
  tel. 58 56 250 67 wew. 101
  ---------------------------------------------
  Urząd Gminy
  w Starogardzie Gdańskim
  ul. Sikorskiego 9
  NIP 592-10-02-278
  tel. 58 56 250 67
  fax. 58 56 246 41
  ---------------------------------------------
  ugstarogard.pl
  bip.starogardgd.ug.pl
  epuap.gov.pl - /ugstarogard/skrytka
  ---------------------------------------------
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim jest Wójt Gminy.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wójta.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • przenoszenia swoich danych
  Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ugstarogard.pl

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

  Załączniki

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: ADM.1431.17.2019.DP_odp1_2 Kurenda 98_99, ADM.1431.17.2019.DP_odp1_2 Kurenda 100-101, ADM.1431.17.2019.DP_odp1_2 Kurenda 104, ADM.1431.17.2019.DP_odp1_2 Kurenda 103, ADM.1 przez STAROGARD GDAŃSKI

  Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  wraz z załącznikami oraz powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu
  załatwienia części wniosku.

  --

  Pozdrawiam,
  Damian Plewako
  Inspektor ds. organizacyjno-technicznych
  tel. 58 56 250 67 wew. 101
  ---------------------------------------------
  Urząd Gminy
  w Starogardzie Gdańskim
  ul. Sikorskiego 9
  NIP 592-10-02-278
  tel. 58 56 250 67
  fax. 58 56 246 41
  ---------------------------------------------
  ugstarogard.pl
  bip.starogardgd.ug.pl
  epuap.gov.pl - /ugstarogard/skrytka
  ---------------------------------------------
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim jest Wójt Gminy.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wójta.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • przenoszenia swoich danych
  Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ugstarogard.pl

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

  Załączniki