'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez LICHNOWY

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@lichnowy.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Data: 2018-08-23 15:12

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LICHNOWY

  SG. 1431.36.2018 Lichnowy, dnia
  04.09.2018 r.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  23.08.2018 r. poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania zawarte we
  wniosku:

  1) Urząd Gminy Lichnowy wydaje, w razie potrzeby przekazania mieszkańcom
  gminy ważnych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu,
  biuletyn informacyjny; Ostatni numer biuletynu wydany był w 2017 roku, w
  2016 roku nie ukazał się żaden numer, również nie planuje się wydawania
  biuletynu w roku 2018; Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy dostępny
  jest na naszej stronie internetowej pod linkiem
  https://lichnowy.pl/o-gminie/biuletyn-informacyjny.

  2) wydatki na ogłoszenia związane z przetargami oraz sprzedażą
  nieruchomości przedstawiały się następująco: w 2015 roku - 2091 zł, w
  2016 roku - 1819,17 zł, w 2017 roku - 2583,00 zł, w 2018 roku do dnia
  udzielenia odpowiedzi - 1599 zł; wydatki związane z ogłoszeniami
  dotyczącymi reklam oraz życzeń: 2015 rok - 0 zł, 2016 rok - 1230,00 zł,
  2017 rok - 615,00 zł, 2018 rok (do dnia udzielenia odpowiedzi) - 1303,80
  zł.

  3) wydatki poniesione przez gminę na promocję (druk lokalnego biuletynu
  informacyjnego, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, nagród,
  reklamę podczas okolicznościowych festynów plenerowych, dofinansowanie
  dożynek powiatowych, pokrycie kosztów wymiany młodzieży z gminy
  partnerskiej itp.) przedstawiały się następująco: 2015 rok - 20 178,21
  zł, 2016 rok - 12 932,26 zł, 2017 rok - 23 038,11 zł, 2018 rok (do dnia
  udzielenia odpowiedzi) - 8 532,20 zł.

  4) w załączeniu znajduje się pięć ostatnich numerów Biuletynu
  Informacyjnego Gminy Lichnowy.

  --

  Pozdrawiam
  Iwona Młodzińska

  mł. referent ds. obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i promocji
  gminy
  tel.: 55 271-27-23 wew. 116

  Urząd Gminy Lichnowy

  ul. Tczewska 6
  82-224 Lichnowy
  tel.: 55 271-27-23, fax: 55 271-27-66
  www: http://lichnowy.pl

  Załączniki