'

Instytucja: LINIEWO

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez LINIEWO

  Liniewo, dnia 29 sierpnia 2018 r

  RO - 1431.17.2018

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23
  sierpnia 2018 r., uprzejmie informuję:

  1. W Urzędzie Gminy w Liniewie ani w innej jednostce organizacyjnej
  gminy i samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media.

  2. Nie dotyczy.

  3. Nie dotyczy.

  4. Gmina Liniewo nie prowadzi dziennika ani czasopism.

  5. Nie dotyczy.

  6. Wydatki Gminy Liniewo na ogłoszenia, artykuły sponsorowane i promocję
  wyniosły:

      - w 2015 r. - 33.220,35 zł.

      - w 2016 r. - 30.026,26 zł.

      - w 2017 r. - 30. 179,23 zł

      - w 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. - 13. 665,95 zł

  Z poważaniem

  Jacek Sosnowski

  Sekretarz Gminy