Instytucja: RYPIN

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYPIN

  Dzień dobry,

  odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej
  przesyłam odpowiedzi na pytania oraz załączam 5 ostatnich numerów gazety
  w formacie pdf.

  1.**Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
  w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
  samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
  prowadzone są media? *TAK*

  2.Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy. *Głos Gminy Rypin; Gmina Rypin *

  3.****Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w
  Internecie.https://www.rypin.pl/176,informator-gminy-rypin

  4.Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie. *Tak, gazeta zarejestrowana jest w
  sądzie.*

  5.**Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

  6.Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  *ROK*

  *KWOTA WYDATKÓW*

  2015

  131 991,33 zł

  2016

  86 453,65 zł

  2017

  70 185,32 zł

  2018

  21 375,56 zł

  Z poważaniem

  Mariusz Paprocki

  Sekretarz Gminy Rypin

  Urząd Gminy Rypin
  tel. (54) 280 97 05
  e-mail: elud@rypin.pl
  *Pozdrawiam*

  /Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
  danych osobowych jest: Wójt Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
  Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
  znaleźć na stronie: www.bip.rypin.pl/

  Załączniki