Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7250@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez WĄPIELSK

  Szanowni Państwo

  Odpowiadając na Państwa wniosek o informację publiczną przesłany drogą
  elektroniczną informuję, co następuje:

  *Ad. 1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
  wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
  samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
  prowadzone są media?*

  Odp.: Informuję, że Urząd Gminy w Wąpielsku wydaje czasopismo pn.
  "Informator Gminy Wąpielsk".

  *Ad. 2. jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone
  (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; prosimy o podanie linku, jeżeli
  media są dostępne w Internecie:*

  Odp.: Informuję, że Urząd Gminy w Wąpielsku wydaje czasopismo pn.
  "Informator Gminy Wąpielsk". Dostępne jest ono również w wersji
  elektronicznej na stronie internetowej:
  https://wapielsk.pl/aktualnosc-126-informator_gminy_wapielsk.html

  *Ad. 3. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
  informację czy jest on zarejestrowany w sądzie.*

  Odp.: Tak, czasopismo pn. "Informator Gminy Wąpielsk" zostało
  zarejestrowane w Sądzie.

  *Ad. 4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
  przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
  formacie pdf.:*

  Odp.: Ze względu na objętość Informatora poniżej podaje linki do strony
  internetowej, gdzie Informator został umieszczony w formacie pdf:

  https://wapielsk.pl/aktualnosci/download/file_id/260/doc_id/126.html?c3f3c7e8a6e4b812c5ca5caaeda4e7ab

  https://wapielsk.pl/aktualnosci/download/file_id/85/doc_id/126.html?e4f21d74e8bea3a8b86eaa73da112e9b

  https://wapielsk.pl/aktualnosci/download/file_id/105/doc_id/126.html?df4050a96e2453249382577595b593be

  https://wapielsk.pl/aktualnosci/download/file_id/135/doc_id/126.html?56a0e0f6259c6cd6c00cb8f0368c6725

  https://wapielsk.pl/aktualnosci/download/file_id/165/doc_id/126.html?1dd1768ede1258fc68ea6736c86d63d6

  Jeśli wystąpią problemy z otwarciem ww. linków proszę o kontakt.

  *Ad. 5. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i w 2018 roku.*

  Odp.: W związku ze zmianami kadrowymi na stanowisku skarbnika gminy
  odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona do dnia 11 marca 2019 r.

  Agnieszka Matyjasik

  Sekretarz Gminy Wąpielsk