Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź informacja publiczna przez ADAMÓW (pow. zamojski)

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informujemy:

  1. w Gminie Adamów prowadzone są media,
  2. gazeta ( kwartalnik) - Informator Gminy Adamów, strona internetowa,
  jednostka prowadząca Gmina Adamów
  3. www.adamow.gmina.pl,
  4. gazeta (kwartalnik) zarejestrowany jest w sądzie
  5. 5 ostatnich numerów dostępnych w formacie pdf na stronie
  internetowej pod adresem:
  http://www.adamow.gmina.pl/art,889,informator-gminy-adamow.html
  6. wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
  dedykowane itp:
  2015 r. - 3366,00 zł
  2016 r. - 6298,00 zł
  2017 r.- 13.292,00 zł
  2018 r. - 7479,00 zł

  Elżbieta Kłyż
  Kierownik
  Urzędu Stanu Cywilnego