Instytucja: 

BYCHAWA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BYCHAWA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2019-02-10 00:11

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-02-11 12:30

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  2019-02-11 w załączeniu przesyłam informację oraz pięć ostatnich numerów
  czasopisma (format pdf).
  Proszę o informację zwrotną z potwierdzeniem odbioru wiadomości.
  Głos Ziemi Bychawskiej 293.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1ee1VAiRGpEnk3p_oyOeQhaZqI4_BCeVv/view?usp=drive_web>
  Głos Ziemi Bychawskiej 294.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1C7sRHxeZawe3pRhDmc0017OUCsBMt5aG/view?usp=drive_web>
  Głos Ziemi Bychawskiej 295.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1GQGPpU8BZ3hKuFzu3jBiPO7weH3X0tw0/view?usp=drive_web>
  Głos Ziemi Bychawskiej 296.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1k2JsCRf-JeW26FN-7yJ51Z59J-Zq6RW8/view?usp=drive_web>
  Głos Ziemi Bychawskiej 297.pdf
  <https://drive.google.com/file/d/1DCJAJ5SzA6iJE-0fYGzASiVN8YQRutmz/view?usp=drive_web>

  Pozdrawiam,
  Sylwia Paćkowska

  Głos Ziemi Bychawskiej /lokalna gazeta/

  tel: 81 566 01 44 (w godz. 7.30-15.30)

  Urząd Miejski w Bychawie

  ul. Partyzantów 1

  23-100 Bychawa

  Uwaga! Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
  charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
  informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący
  jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
  zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej
  treści z poczty elektronicznej. Dziękuję.

  Załączniki

  • Gmina_Bychawa.pdf