Instytucja: 

FIRLEJ

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Twardo odrzucony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedz na informację publiczną - wydatki na promocję przez FIRLEJ

  W odpowiedzi na wniosek o z dnia 10 lutego 2019 roku o informację publiczną
  informujemy:
  - w urzędzie gminy Firlej jak również w innych jednostkach organizacyjnych
  gminy nie są prowadzone media,
  - poniesione wydatki gminy na promocję w poszczególnych latach wynoszą:
  Rok 2015 - 14.645 zł, z tego
  1.722 zł udział w programie radiowym
  2.607 zł publikacja materiałów reklamowych , artykułów w prasie
  3.888 zł za koncert zespołu artystycznego z elementami promocji,
  4.395 zł przyjęcie zaproszonych gości
  2.033 zł zakup drobnych artykułów (kartki świateczne, torby ,
  kwiaty, art. spozywcze itp).
  Rok 2016 - 32.027 zł, z tego:
  26.000 zł odnalezienie i i opracowanie tekstów historycznych o
  gminie, urzędnikach gminnych,
  1.845 zł udział w programie radiowym,
  2.928 zł zakup akcesoriów promujących gminę,
  1.070 zł wykonanie folderu na 150 lecie szkoły podstawowej w
  gminie
  184 zł hosting wirtualnego spaceru po gminie.
  Rok 2017 - 42.223 zł, z tego:
  35.000 zł opracowanie i edycja publikacji książkowej z zakresu
  historii Firleja
  5.476 zł zakup akcesoriów promujących gminę na różnych imprezach
  1.747 zł aktualizacja wirtualnego spaceru po gminie Firlej.
  Rok 2018 - 72.229 zł , z tego:
  42.500 zł opracowania historyczne dotyczące gminy Firlej,
  przygotowanie do publikacji książkowej,
  5.904 zł udział w programie radiowym - promocja gminy,
  12.546 zł wydanie katalogu o inwestycjach gminnych w ostatnich
  latach,
  7.407 zł zakupy gadżetów promujących gminę,
  3.872 zł udział w konferencji samorządów.

  Teresa Ulma
  Skarbnik Gminy