Instytucja: 

GODZISZÓW

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez GODZISZÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-07-17 12:35

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-07-17 13:00

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez GODZISZÓW

  W odpowiedzi na pismo o udostępnienie informacji publicznej z dn. 17.07.2018 r. w załączeniu przekazuję odpowiedź.
  z poważaniem
  Ilona Zawadzka
  Urząd Gminy w Godziszowie.

  KLAUZULA POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacji prawnie chronione. Ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli nie jest Pan/Pani adresatem tej wiadomości lub otrzymał/a ją Pan/Pani omyłkowo, proszę o usunięcie wszelkich kopii niniejszej wiadomości oraz o powiadomienie o tym fakcie nadawcy wiadomości.

  DISCLAIMER: This message with its potential attachments may contain information, which is protected by applicable laws. Disclosure of this information to any third party or unauthorised use by your own is prohibited. If you are not the intended addressee of this message or if you receive this message in error, please delete any of these copies and inform the sender.

  Załączniki

  • nw_42_2017.pdf
  • nw_43_2017.pdf
  • nw_44_2017.pdf
  • gazeta_nowiny_1_46_.pdf
  • nw_2017.pdf
  • img06132.pdf
  • klauzula-obsługa-sprawy-UG_godziszow_1.docx