Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacjepubliczną przez GRABOWIEC

  W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informuję
  Nie są prowadzone media w jednostce organizacyjnej gminy ani w Gminnym
  Ośrodku Kul;tury.
  Podins. Jadwiga Nosko

 • odp. na wniosek przez GRABOWIEC

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. uprzejmie informuję iż w
  jednostce organizacyjnej gminy jak i w Gminnym Ośrodku Kultury w
  Grabowcu nie prowadzimy mediów.
  Podinsp. J. Nosko

 • dot.odpowiedz na wniosek przez GRABOWIEC

  W odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną , informuję iż nie
  miał miejsca przetarg na obsługę prawną jednostki.

  Podinsp.J.Nosko