Instytucja: HAŃSK

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 przez HAŃSK

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018 Urząd Gminy Hańsk informuje,
  że informuje że Urzędzie i jednostkach wskazanych w pierwszym pytaniu
  wniosku nie są prowadzone media inne niż strony internetowe.

  Adres strony prowadzonej przez Urząd Gminy Hańsk to: www.hansk.pl.

  Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku: www.gokhansk.pl

  Gmina nie prowadzi dziennika, czasopisma.

  W roku 2015 gmina poniosła wydatki w kwocie 1143,90 zł na ogłoszenia i
  artykuły sponsorowane. W roku 2016 było to 898,15 zł. W 2017 roku -
  848,70 zł. W 2018 roku do dnia złożenia wniosku wydano 344,40 zł.

  --
  Daniel Bartosik
  Urząd Gminy Hańsk
  www.hansk.pl
  informatyk@hansk.pl
  tel 696 31 99 72