Instytucja: 

JANOWICE WIELKIE

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

NIEWYSŁANY

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez JANOWICE WIELKIE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-12-01 20:44

  odczytano w dniu 2018-12-03 09:07.

 • wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez JANOWICE WIELKIE

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na maila z dnia 01.12.2018 r. w sprawie udostępnienia
  informacji publicznej informuję:

  -  w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich prowadzone są media;

  - Urząd Gminy w Janowicach Wielkich prowadzi stronę internetową
  (www.janowicewielkie.pl) i facebookowy profil gminy Janowice Wielkie
  (https://www.facebook.com/gminajanowicewielkie/), wydaje także
  czasopismo - kwartalnik pod nazwą "Informator Janowicki";

  - Gazeta "Informator Janowicki" jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w
  Jeleniej Górze Wydział I Cywilny,  tyt. i numer rejestru: rejestr
  dzienników i czasopism nr 284

  - Ostatnie numery gazety:

  http://www.janowicewielkie.pl/images/stories/grudzie%C5%84.pdf

  http://www.janowicewielkie.pl/images/stories/informator%20lipiec%202018.pdf

  http://www.janowicewielkie.pl/images/stories/informator%20marzec.pdf

  http://www.janowicewielkie.pl/images/stories/Informator%20grudzie%C5%84.pdf

  http://www.janowicewielkie.pl/images/stories/Informator%20wrzesie%C5%84.pdf

  - wydatki Gminy na wymienioną w zapytaniu promocję: 2015 r. - ok. 1637
  zł, 2016 r. -  ok. 3629 zł, 2017 r. -  ok. 3947 zł, 2018 r. - ok. 3260 zł

  Z poważaniem

  --

  Karolina Rokicka
  Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, wsparcia informatycznego i promocji gminy

  Urząd Gminy Janowice Wielkie
  ul. Kolejowa 2
  58-520 Janowice Wielkie
  Tel.: 75 75 15 124
  Tel.: 75 75 15 285
  Tel.: 75 75 15 185
  Wew.108
  e-mail: {{ email }}