Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez JÓZEFÓW nad Wisłą

  OR.1431.8.2018

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17-07-2018 informujemy iż, Gminne
  Centrum Kultury w Józefowie nad Wisła wydaje biuletyn informacyjny
  „Nasza gmina”. Wersja elektroniczną dwumiesięcznika znajduje się na
  stronie www.gminajozefow.pl <http://www.gminajozefow.pl>,
  http://gminajozefow.pl/nasza-gmina-dwumiesiecznik-nr-3-maj-2018/.
  Biuletyn nie jest zarejestrowany w sądzie. Wydane zostały dotychczas 3
  numery.
  Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
  lub innego typu promocję w roku 2015 wyniosły 1 613,76 zł, w 2016
  wyniosły 1 408,35 zł, w 2017 wyniosły 809,34 zł oraz do dnia udzielenia
  odpowiedzi na wniosek w 2018 roku wynoszą 9 191,10.

  Z poważaniem,
  Urząd Miasta Józefów nad Wisłą

  W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7319@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Anna Ul
  Sekretarka
  Urząd Miasta Józefów nad Wisłą
  ul. Opolska 33 F
  24-340 Józefów nad Wisłą
  tel. 81 828 83 20
  fax 81 828 50 70

  Załączniki