Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KARCZMISKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@poczta.karczmiska.pl> o 2018-07-17 12:35

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-07-17 14:09

 • media przez KARCZMISKA

  Witam !
  W gminie Karczmiska i jej jednostkach nie są prowadzone żadne media.
  W 2018 r.w ramach konkursu w oparciu o ustawę o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie przekazano 9000,00 zł (dziewięć tysięcy)
  dla Towarzystwa Regionalnego na wydawanie kwartalnika.
  Pozdrawiam
  Sekretarz Gminy
  Edward Rudnicki