Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOMARÓW-OSADA

  Twoja wiadomość

  Do: poczta@komarow.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:35

  odczytano w dniu 2018-07-17 14:40.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOMARÓW-OSADA

  W związku z otrzymanym wnioskiem o informację, prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod określeniem artykuły sponsorowane i materiały dedykowane.

  Iwona Pełypyszyn

 • Re: RE: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do cytowanej korespondencji, uprzejmie informujemy, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na żadną część wniosku. Dopytanie o jedną część nie wstrzymuje realizacji pozostałych.

  Jeśli chodzi o sformułowanie "artykuły sponsorowane i materiały dedykowane", proszę traktować to jako pytanie o to, ile zapłacili Państwo wszelkim mediom zewnętrznym w stosunku do urzędu. Zazwyczaj umieszczane są w nich ogłoszenia, ale zdarzają się materiały wykupowane w mediach - np. nagrania typu "Wieści z ratusza", albo artykuły o działaniach gminy, za które płacono z budżetu gminy. Chodzi o każdą opłatę skierowaną do zewnętrznych mediów.

  Dla przypomnienia, historię naszej korespondencji znajdą Państwo tutaj https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/sprawy/monitoring-mediow-samorzadowych-380

  Łączę wyrazy szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną {Disarmed} przez KOMARÓW-OSADA

  Twoja wiadomość

  Do: komarow@lublin.uw.gov.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną {Disarmed}
  Wysłano: 2019-02-10 16:56

  odczytano w dniu 2019-02-10 20:39.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną {Disarmed} przez KOMARÓW-OSADA

  Komarów-Osada, 2019.02.19

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informujemy:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  TAK
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Strona internetowa <http://www.komarow.pl> www.komarow.pl– Gmina Komarów-Osada

  Strona internetowa www.sokbib.naszabiblioteka.com – Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Nie prowadzi
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Nie dotyczy
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Na w/w materiały wydatkowano następujące kwoty:

  Rok 2015 - 6536,98 zł

  Rok 2016 – 6226,90 zł

  Rok 2017 – 9555,28 zł

  Rok 2018 (do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku) – 5865,28 zł.

  Iwona Pełypyszyn

  Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury

  w Komarowie-Osadzie

  tel. 84 639 86 43